SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Measuring and Control Engineering - AB444007
Title: Measuring and Control Engineering
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : B444007, N444004, N444004A
Is interchangeable with: B444007
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)
The course is focused on the interpretation of the theory of measurement and control, with emphasis on obtaining process information, information transfer and processing and process control. The topics of the lectures deal with the design of technological schemes, theory and instruments for measurement of technological quantities (e.g. temperature, pressure, flow, level, concentration quantities etc.), mathematical modeling and simulation of processes, theoretical aspects of regulation, control loops, and systems for data acquisition and processing. The exercises of the course are focused on the design of technological diagrams and modeling and simulation of processes.
Aim of the course -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

Students will be able to:

Analyze the static and dynamic properties of the control loop.

Understand principles of sensors used for measurements of basic technological quantities (temperature, pressure, flow, level, composition).

Set PID controller.

Understand basics of logical and computer control of technological processes.

Descriptors -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

measuring equipment

measurement of technological quantities

measurement of temperature, pressure, flow, level, composition

control technique

regulated systems, creation of mathematical models

PID controller

regulating circuit

logical control

computer control

Literature -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

Basic:

B: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0750664002.

B: Lipták B. G., Venzcel K.: Instruments and Automation Engineers’s Handbook 5th. ed. CRC Press, 2017, ISBN 978-1-4987-2764-8.

Learning resources -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

Education support:

Website of Department of Physics and Measurements

https://ufmt.vscht.cz/index.php/en/electronic-aids

Teaching methods - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (15.02.2018)

Výuku předmětu zajišťují Ústav fyziky a měřicí techniky spolu s Ústavem počítačové a řídicí techniky.

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (15.02.2018)

Zkouška je ústní, otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám, případně elektronická učebnice Měřicí a řídicí technika.

Syllabus -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (28.05.2019)

1. Tasks of measurement and control, technological diagrams

2. Analysis of technological systems, creation of mathematical models

3. Simulation of dynamic behavior of systems, dynamic properties of systems, classification of systems according to their dynamic properties

4. Controllers, their properties and uses, actuators

5. Regulatory circuit, regulation process, regulation of typical technological apparatuses

6. Digital control, microprocessor controllers, adaptive control

7. Measurement chain, microprocessor-controlled devices

8. Temperature measurement, contact and non-contact thermometers

9. Pressure measurement, intelligent pressure transducer

10. Level measurement

11. Measurement of flow and total volume

12. Measurement of concentration quantities, chemical sensors, gas and liquid analyzers

13. Combination and sequential logic control, programmable logic controllers

14. Integrated computer control and information systems, data acquisition and processing

Entry requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (15.02.2018)

Matematika, Fyzika, případně Chemické inženýrství a Fyzikální chemie

Registration requirements -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Basic mathematics and physics

Course completion requirements -
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Passing oral and written exam.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 110 / 112
 
VŠCHT Praha