SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2021/2022
  
Conservation of Building Materials and Degradation Theories - AP148001
Title: Conservation of Building Materials and Degradation Theories
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kotlík Petr doc. Ing. CSc.
Interchangeability : D148003, P148001
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (19.11.2018)
The course focuses on developing of knowledge of the causes and ways of damaging of historic buildings materials - natural and artificial - and the methods and procedures of their treatment.
Aim of the course - Czech
Last update: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět popsat principy poškozování anorganických stavebních materiálů památkových objektů (přírodních i uměle vyráběných), mechanizmy jednotlivých typů jejich koroze a degradace a způsoby jejich poznání. Budou schopni navrhnout postupy a prostředky jejich čistění, konsolidace a povrchové úpravy a postupy a materiály pro tmely, doplňky a kopie artefaktů architektury nebo uměleckých či řemeslných památek.

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (19.11.2018)

R:

Winkler E. M.: Stone in architecture: properties, durability. Springer, Wien 1994.

Mora P.. Mora L. a Philippot P.: Conservation of wall paintings. Butterworths, London - Boston 1984

A:

Ashurst J. a Dimes F. G.: Conservation of building and decorative stone. Butterworths-Heinemann, London - Boston 1998.

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Natural rocks, origin, properties, application areas

2. Ceramic building materials, production, properties

3. Building binder, characterization, production, properties

4. Corrosion processes of silicate materials of works of art and craft

5. Evaluation of silicate materials properties

6. Cleaning of surface of silicate materials - methods and materials

7. Consolidation of silicate building materials - methods and materials

8. Treatment of silicate surfaces - methods and materials

9. Materials for putties, additions and copies of silicate objects

10. Molds for preparation of silicate objects copies

Course completion requirements -
Last update: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Oral exam

 
VŠCHT Praha