Chemistry: Laboratory - B101011
Title: Laboratoř chemie
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Ústav 148
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N101019
Examination dates   
Annotation -
Students will learn about the basics of laboratory safety, laboratory equipment and laboratory preparations. Laboratory exercises are focused on qualitative reactions and preparations of chemical substances and they will complete the theoretical knowledge of chemical properties of common elements and substances.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

work in the laboratory effciently.

prepare inorganic compounds.

describe chemical behaviour of common inorganic substances.

identify common inorganic substances.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R: D. Sýkorová, L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, Praha, 2001, 8070804521

R: V. JAKEŠ a kol.: Laboratoř anorganické chemie I, 1. vydání, VŠCHT Praha, 2015.

R: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

A: N.Greenwood, A. Earnshaw,Chemistry of the Elements (2nd Edition), Elsevier, 1997, 9780750633659

Last update: Msallamová Šárka (20.02.2018)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=402&VerticalID=0

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Requirements to the exam -

Presence in laboratory is obligatory. The conditions of obtaining a credit are - taking part in all laboratory excercises, passing entrance test focused on chemical calculations, passing running tests and closing test, delivering of all products of preparition reactions, delivering of protocols from laboratory excersise and presentation of laboratory diary.

Last update: Msallamová Šárka (13.02.2018)
Syllabus -

1. Laboratory safety, laboratory code, protocols about laboratory work

2. Introduction of laboratory equipment and common chemical substances

3. Basic laboratory operations - weight, evaporation, density measurement

4. Preparation of acids and basics solutions, pH measurements

5. Preparation of salts solutions, basic reactions of salts

6. Interrupted crystallization

7. Redox reactions

8. Chemistry of non-metallic elements - reactions and their compounds

9. Preparation of important compounds of selected elements, substances balance in preparative reactions

10. Chemistry of metallic elements - reactions and their compounds

11. Qualitative reactions of cations

12. Qualitative reactions of anionts

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Entry requirements -

To take part in this subject, it is necessary to take part in subject N101018

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

Chemical Calculations

Basic Inorganic Chemistry

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních prací, vstupního testu zaměřeného na základní chemické výpočty, průběžných testů a závěrečného testu, odevzdání všech produktů preparativních reakcí, protokolů o průběhu laboratorních prací a předložení laboratorního deníku.

Last update: Msallamová Šárka (13.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84