SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of Chemistry of Biomaterials for Medical Utilization - B106009
Title: Laboratoř programu Chemie biomateriálů pro medicínské využití
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N106034
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (02.01.2018)
Students in this laboratory work will deal with the preparation, characterization and testing of important properties of biomaterials.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (02.01.2018)

Students will be able to:

Analyze and optimize the application of biomaterials in technical practice.

Literature -
Last update: Fialová Jana (02.01.2018)

R:Koutský J.: Biomateriály, ZČU Plzeň, 1997, 8070823704

R:Filip P.: Progresivní typy biomateriálů, VŠB-TU Ostrava, 1995, 8070782730

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (02.01.2018)

Instructions for the laboratories are available at the teacher.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Laboratory work - Corrosion of biomaterials I

2. Laboratory work - Corrosion of biomaterials II

3. Laboratory work - Corrosion of biomaterials III

4. Laboratory work - Degradation of biomaterials I

5. Laboratory work - Degradation of biomaterials II

6. Laboratory work - Degradation of biomaterials III

7. Laboratory work - Mechanical properties of biomaterials I

8. Laboratory work - Mechanical properties of biomaterials II

9. Laboratory work - Mechanical properties of biomaterials III

10. Laboratory work - Preparation and properties of biomaterials I

11. Laboratory work - Preparation and properties of biomaterials II

12. Laboratory work - Preparation and properties of biomaterials III

13. Laboratory work - Preparation and properties of biomaterials IV

14. Laboratory work - Preparation and properties of biomaterials V

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (02.01.2018)

Physics I

Biomaterials

Course completion requirements - Czech
Last update: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha