SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory of chemistry and technology of metallic materials - B106012
Title: Laboratoř chemie a technologie kovových materiálů
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství. Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností kovových materiálů.
Last update: Stoulil Jan (15.09.2023)
Aim of the course - Czech

Analyzovat a optimalizovat využití kovových materiálů v technické praxi.

Last update: Stoulil Jan (12.01.2018)
Literature - Czech

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Last update: Stoulil Jan (12.01.2018)
Learning resources - Czech

https://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Last update: Stoulil Jan (12.01.2018)
Syllabus - Czech

Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství.

Laboratorní práce:

Aluminotermie

Elektrolytická rafinace Cu

Loužitelnost Zn-koncentrátů

Termogravimetrie

Metalografie

Metalografie vrstev

Mechanické zkoušení kovů

Termická analýza

Objemová metoda I

Korozní jevy

Inhibitory

Potenciodynamické křivky

Bodová koroze

Last update: Stoulil Jan (15.09.2023)
Registration requirements - Czech

Kovové materiály

Koroze materiálů

Last update: Stoulil Jan (12.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Last update: Stoulil Jan (20.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha