SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of chemistry and technology of inorganic non-metallic materials - B107008
Title: Laboratoř chemie a technologie anorganických nekovových materiálů
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Lahodný František Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu skla a keramiky. Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností anorganických nekovových materiálů.
Last update: Kolářová Mária (15.09.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

připravit základní anorganické nekovové materiály

charakterizovat jejich vybrané vlastnosti

Last update: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Literature - Czech

Z: Šašek L. et al.: Laboratorní metody v oboru silikátů, SNTL Praha 1981

D: Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988

Last update: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Learning resources - Czech

návody k dispozici u vedoucích jednotlivých prací nebo na

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/stahnete_si

Last update: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Syllabus - Czech

Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu skla a keramiky.

1. Tavení skla

2. Příprava a vytváření keramiky

3. Termická analýza

4. Kritéria hutnosti

5. Stanovení velikosti částic

6. Vlastnosti cementu

V druhé polovině semestru studenti pracují na projektu podle pokynů vedoucího bakalářské práce a seznamují se se speciálními laboratorními technikami potřebnými k jejímu řešení

Last update: Kolářová Mária (15.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Absolvování předepsaných laboratorních prací, odevzdání protokolů z nich, aktivní práce v laboratoři podle pokynů vedoucího práce, zakončená zprávou.

Last update: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha