SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Pharmacology - B111005
Title: Základy farmakologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Syslová Kamila Ing. Ph.D.
Interchangeability : N111024, Z111024
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Basic Pharmacology is focused on obtaining fundamental information regarding interaction between drug and biological system (organism). The subject is divided into two basic areas: (1) general pharmacology, which is focused on the general aspects of the interaction between chemical substance (drug molecule) and is subdivided on the pharmacokinetics which studied mentioned interaction from the time point of view e.g. fate of the drug in the body and pharmacodynamics which studied the effect and mechanism of the effect of the drug in the body), and (2) special pharmacology, where students learn about the effects of basic pharmacological groups of pharmacs on organism (e.g. Analgesics, Anestetics, Sedatives, Hypnotics, Sympatomietics, Sympatolytics, Parasympathomimetics, Parasympatholytics, etc.).
Aim of the course -
Last update: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Students will be able to:

  • Actively and passively use the basic terminology in general and special pharmacology
  • Understand the basic principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics
  • Know the basic pharmacological groups, their mechanism of action, basic pharmaceutics

Literature -
Last update: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (15.02.2018)

R: Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 9. Edition, Medical Publishing Division New York 2004, ISBN: 00-714-1092-9. https://vufind.techlib.cz/Record/000937872

Learning resources -
Last update: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (15.02.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=425

Requirements to the exam -
Last update: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (15.02.2018)

For successful completion of the course Basic Pharmacology student must fulfill the following obligations:

  • oral exam
  • write exam

Syllabus -
Last update: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (19.02.2018)

1. Introduction. Common terms and definitions in pharmacology

2. The fate of drugs administered to an organism - basics of pharmacokinetics

3. The effects of drugs on an organism - basics of pharmacodynamics

4. Adverse drug effects

5. Drugs affecting the central nervous system: general anesthetics, sedatives, hypnotics

6. Drugs affecting the central nervous system: psychiatric medication, psychoactive drugs

7. Drugs affecting the peripheral nervous system: sympathomimetic and sympatholytic drugs

8. Drugs affecting the peripheral nervous system: parasympathomimetic and parasympatholytic drugs, local anesthetics, muscle relaxants

9. Drugs used to relieve pain (painkillers)

10. Drugs affecting the cardiovascular system

11. Drugs acting on the gastrointestinal tract and the renal system

12. Drugs acting on the respiratory system

13. Antiviral drugs and anticancer agents

14. Chemotherapeutic drugs used in treating infectious diseases

Registration requirements -
Last update: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (15.02.2018)

No requirements

Course completion requirements - Czech
Last update: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (05.01.2021)

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část má dvě části - základní (A) a rozšířenou (B). Z části A je nutno dosáhnout minimálního počtu 33 bodů z 50 pro opravování části B. Pro připuštění k ústní zkoušce je nutno dosáhnout v písemné zkoušce celkově alespoň 50 %. Neomluvená neúčast na termínu je hodnocena stupněm F.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 75
Oral examination 25

 
VŠCHT Praha