SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Physiology - B111009
Title: Fyziologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020 to 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Nedbalová Martina RNDr. Ph.D.
Popková Michaela MVDr. Ph.D.
Interchangeability : N111041
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students will acquire basic knowledge of general physiology and human physiology. They will recognize and understand the function and construction of support, muscular, circulatory, respiratory, digestive, skin, urinary, reproductive, nervous, sensory, and endocrine systems.
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • Describe the function of cells, tissues, organs and organ systems of the human body
  • Understand the basic functional units and their interconnections
  • Propose methods for measuring selected physiological features
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literature -

R: Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie, ISBN 8024705125

A: Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos: Atlas fyziologie člověka, ISBN 80-247-0630-X

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Learning resources -

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/bakalarske/fyziologie

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

zkouškový test - multiple choice test

  • 24 otázek se 4 odpověďmi (a, b, c, d)
  • celkem možno získat 96 bodů
  • kritérium pro udělení zápočtu: 48 bodů a více
  • kritéria pro navržení celkové známky:

A: 88-96

B: 79-87

C: 69-78

D: 59-68

E: 48-58 bodů

V případě neúspěchu, absence či nespokojenosti s navrženou známkou možnost ústního přezkoušení ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK, Albertov 5, 1280 00 Praha 2, 2. patro č. dveří 86/87 v termínech, které budou vypsány.

Ústní zkouška se skládá ze 3 otázek z náhodně vybraných 3 témat, které byly probrány na přednáškách.

Témata:

Fyziologie buňky

Krev

Fyziologie svalstva

Fyziologie krevního oběhu a srdce

Dýchací systém

Trávicí systém

Vylučovací systém

Žlázy s vnitřní sekrecí

Reprodukční systém

Neurofyziologie I

Neurofyziologie II

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Syllabus -

1. General physiology

2. Receptor structure

3. Physiology of blood

4. Physiology of the heart

5. Physiology of circulation

6. Physiology of respiration system

7. Physiology of excretion system

8. Maintaining acid-base balance

9. Nutrition and digestion

10. Hormonal control

11. Nerve and muscle

12. Physiology of the senses

13. Physiology of motoric system

14. Autonomic nervous system

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Studenti musí uspět ze zkouškového testu a uspět u ústní zkoušky.

Last update: Patera Jan (21.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha