SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Macromolecular Chemistry - B112002
Title: Makromolekulární chemie
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N112003, N112003A, Z112003
Is interchangeable with: AB112002
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
The course is focused on structure of macromolecules, physical properties of polymers, monomer polymerizability, chain and stepwise polyreactions, copolymerization, ring opening polymerization and chemical reactions of polymers.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

Students will be able to:

Use basic terms from the field, assess basic physico-chemical structure of polymers and their thermal behavior

Understand the principles of chain polyreactions-radical, ionic and coordination

Understand the principles of step-growth polyreactions-polycondensations and polyadditions

Literature -
Last update: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

R:Stevens M.P.: Polymer Chemistry An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8

R:Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry. A Problem Solving Approach. CRC Press Boca Raton 2006.ISBN 0-8493-7384-0

R:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4

Learning resources -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

Textbook "Makromolekulární chemie" available at http://eso.vscht.cz/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Roda Jan prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 15). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 27 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru.

Syllabus -
Last update: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

1. Introduction and historical development, nomenclature of polymers.

2. Structure of macromolecules, molecular weight.

3. Molecular structure and properties of polymers.

4. Polymerizability of low molecular substances.

5. Free radical polymerization - elemental reactions.

6. Kinetics of free radical polymerization.

7. Free radical copolymerization.

8. Ionic polymerization and copolymerization.

9. Insertion polymerization, polymerization practice.

10. Ring-opening polymerization.

11. Step-growth polymerization - characterization, reactivity of monomer functional groups.

12. Polycondensation - mechanism and kinetics, molecular weight distributions.

13. Polyadditions - typical syntheses.

14. Reactions of polymers.

Entry requirements - Czech
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

Organická chemie I

Registration requirements -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

Organic chemistry I (nomenclature of organic chemistry, basic reaction mechanisms of organic compounds)

Course completion requirements - Czech
Last update: Roda Jan prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je ústní.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha