Characterization Methods for Polymeric Materials - B112003
Title: Metody charakterizace polymerních látek
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N112004
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
The subject deals with the principles of physical and physical-mechanical methods that are used for characterisation of polymers and polymer materials (properties and structure); with basics of testing and normalisation. The subject follows up Macromolecular chemistry and Physics of polymers. The following entry knowledge is required: nomenclature of macromolecular chemistry, knowledge of structure and physical properties of macromolecules, basics of instrumental methods.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

Students will be able to:

Choose the proper method for characterisation of polymer material

Assess statistical significance of measured values

Understand the principles of methods for characterisation

Literature -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

R: Brown R.: Physical Testing of Rubber. Chapman and Hall, London 1996. ISBN 0-412-60890-1

R: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

A: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

Learning resources -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou pro udělení zápočtu je docházka na praktika během výukového období (min.75%) a úspěšné složení zápočtové písemné práce (je třeba dosáhnout min.60 bodů ze 100 možných).

Zkouška je ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek a praktik.

Syllabus -
Last update: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

Lectures:

1. Polymers, classification, processing properties, normalisation.

2. Rheological properties of polymers, viscosity measurements, rheological curves.

3. Absolute methods of viscosity measurements: rotary, capillary, etc.

4. Arrange methods of viscosity measurements: consistence and fluidity of polymers.

5. Evaluation of elastomer plasticity: deformation and rotary methods.

6. Vulcanisation characteristics of rubber compounds, experimental devices.

7. Mechanical properties, preparation and conditioning of testing specimens.

8. Short-term static tests: tensile, compressive, flectural; modulus.

9. Long-term static tests: creep and relaxation.

10. One-shot and cyclic dynamic tests, loss factor.

11. Damping properties, dynamic fatigue, wear tests.

12. Thermal properties, ageing, corrosion, thermo-mechanical curves.

13. Thermoanalysis of polymers, optical and electrical properties.

14. Spectral methods UV and IR: application for polymer analysis.

Practice:

  • measurements of viscosity, melt flow index, plasticity, vulcanisation characteristics and plastoelastic curves
  • tensile tests
  • one-shot and cyclic dynamic tests
  • thermoanalysis of polymers
  • thermal and light degradation tests
  • flammability tests
Registration requirements -
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)

For enrolment in this subject it is necessary to have enrolled subjects N112001 Physics of Polymers and N112003 Macromolecular chemistry at least.

Course completion requirements - Czech
Last update: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou pro udělení zápočtu je docházka a aktivní účast na praktikách v průběhu výuky (min. 75 %) a úspěšné absolvování zápočtové písemné práce (min. 60 %).

Zkouška je ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek a praktik.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112