SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Laboratory of chemistry and technology of materials for electronics and nanomaterials - B126006
Title: Laboratoř chemie a technologie materiálů pro elektroniku a nanomateriálů
Guaranteed by: Department of Solid State Engineering (126)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Class: Základní laboratoře
Annotation - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)
Náplní laboratorních cvičení je seznámení se s vybranými metodami přípravy a charakterizace anorganických i organických polymerních materiálů.
Aim of the course - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Studenti budou umět:

Připravit vybrané anorganické i organické polymerní materiály.

Provést jejich charakterizaci vybranými metodami.

Literature - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici u vedoucích prací

Learning resources - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na webových stránkách ústavu https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/laboratore-oboru

Syllabus - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

V průběhu semestru studenti absolvují 6 dvoudenních prací.

1. Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie polymerů - vliv povrchové modifikace

2. Stanovení eutektické teploty a teploty likvidu binární slitiny Sn-Bi

3. Měření základních vlastností jednoduchých elektronických prvků

4. Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností

5. Mikro a nano- struktury na biopolymeru a jejich charakterizace

6. Příprava a charakterizace uhlíkových vrstev na polymerních substrátech

Course completion requirements - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech šesti vypsaných úloh a odevzdání požadovaných protokolů.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha