SubjectsSubjects(version: 896)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of chemistry and technology of materials for electronics and nanomaterials - B126006
Title: Laboratoř chemie a technologie materiálů pro elektroniku a nanomateriálů
Guaranteed by: Department of Solid State Engineering (126)
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/6 MC [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Annotation - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)
Náplní laboratorních cvičení je seznámení se s vybranými metodami přípravy a charakterizace anorganických i organických polymerních materiálů.
Aim of the course - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Studenti budou umět:

Připravit vybrané anorganické i organické polymerní materiály.

Provést jejich charakterizaci vybranými metodami.

Literature - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici u vedoucích prací

Learning resources - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na webových stránkách ústavu https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/laboratore-oboru

Syllabus - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

V průběhu semestru studenti absolvují 6 dvoudenních prací.

1. Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie polymerů - vliv povrchové modifikace

2. Stanovení eutektické teploty a teploty likvidu binární slitiny Sn-Bi

3. Měření základních vlastností jednoduchých elektronických prvků

4. Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností

5. Mikro a nano- struktury na biopolymeru a jejich charakterizace

6. Příprava a charakterizace uhlíkových vrstev na polymerních substrátech

Course completion requirements - Czech
Last update: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech šesti vypsaných úloh a odevzdání požadovaných protokolů.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha