Laboratory of chemistry and technology of materials for electronics and nanomaterials - B126006
Title: Laboratoř chemie a technologie materiálů pro elektroniku a nanomateriálů
Guaranteed by: Department of Solid State Engineering (126)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Class: Základní laboratoře
Examination dates   
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu inženýrství pevných látek (126). Náplní laboratorních cvičení je seznámení se s vybranými metodami přípravy a charakterizace anorganických i organických polymerních materiálů.
Last update: Slepičková Kasálková Nikola (15.09.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Připravit vybrané anorganické i organické polymerní materiály.

Provést jejich charakterizaci vybranými metodami.

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Literature - Czech

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici u vedoucích prací

Last update: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Learning resources - Czech

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na webových stránkách ústavu https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/laboratore-oboru

Last update: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Syllabus - Czech

V průběhu semestru studenti absolvují 6 dvoudenních prací.

1. Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie polymerů - vliv povrchové modifikace

2. Stanovení eutektické teploty a teploty likvidu binární slitiny Sn-Bi

3. Měření základních vlastností jednoduchých elektronických prvků

4. Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností

5. Mikro a nano- struktury na biopolymeru a jejich charakterizace

6. Příprava a charakterizace uhlíkových vrstev na polymerních substrátech

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech šesti vypsaných úloh a odevzdání požadovaných protokolů.

Last update: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112