SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Linux, shell - B143051
Title: Linux, shell
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Čech Petr Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)
Účastníci kurzu se naučí používat základní příkazy a pokročilé nástroje shellu. Získají dovednosti a osvojí si techniky psaní shellových skriptů pro automatizované a efektivní zpracování dat. Po absolvování kurzu se budou účastníci orientovat v prostředí shellu, zvládat základní programovací techniky a umět vytvářet skripty pro práci v prostředí operačního systému Linux.
Literature - Czech
Last update: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)

William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, 978-1593273897

Richard Blum, Linux Command Line and Shell Scripting Bible 2nd ed., 2011, 978-1-118-00442-5

Syllabus - Czech
Last update: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)

Příkazová řádka. Manuálové stránky a dokumentace.

Manipulace se soubory a adresáři. Vyhledávání souborů.

Vstup, výstup a přesměrování. Expansní operátory.

Uživatelská oprávnění.

Regulární výrazy.

Manipulace s textem a transformace textu.

Aritmetické a logické operace.

Struktura shellového skriptu. Funkce.

Řídicí konstrukce podmínek a větvení.

Řídicí konstrukce cyklů.

 
VŠCHT Praha