SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Statistical data analysis - B143053
Title: Statistická analýza dat
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, MC [HS]
Capacity: unknown / 40 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Cílem kursu je seznámit studenty srozumitelnou formou se základy statickí analýzy dat. Probíraná témata začínají průzkumovou analýzou data (grafy ve statistice, popis rozdělení pomocí průměru a směrodatné odchylky) a pokračují přes intervaly spolehlivosti, testování statistických hypotéz a analýzu rozptylu až ke korelační a regresní analýze.
Last update: Svozil Daniel (12.08.2019)
Literature - Czech
  • Oldřich Kříž, Marek Sedlačík, Jiří Neubauer - Základy statistiky, Grada 2016, ISBN 978-80-247-5786-5
  • Luboš Marek a kol.- Statistika v příkladech, Microsoft Professional Publishing 2016, ISBN 9788074311536
  • Vladimír Rogalewicz - Pravděpodobnost a statistika pro inženýry, skripta FBMI ČVUT 2007, ISBN 978-80-01-03785-0

Last update: Svozil Daniel (12.08.2019)
Syllabus - Czech

Popisná statistika - grafické znázornění

Popisná statistika - míry centrality

Popisná statistika - míry variability

Popisná statistika - normální rozdělení

Popisná statistika - zešikmená rozdělení

Výběrové rozdělení

Centrální limitní terorém

Statistické usuzování - interval spolehlivosti

Statistické usuzování - testování hypotéz I

Statistické usuzování - testování hypotéz II

Statistické usuzování - testování hypotéz III

Statistické usuzování - analýza rozptylu

Statistické modelování - korelace

Statistické modelování - lineární regrese

Last update: Svozil Daniel (12.08.2019)
 
VŠCHT Praha