SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Methods of Conservation Survey - B148003
Title: Metody průzkumu památek
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Novotná Miroslava Ing. CSc.
Interchangeability : N148009
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The aim of subject is to make students familiar with basic analytical methods, which they can use during the conservation survey and with proper interpretation of obtained results.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • use basic knowledge of analytical methods
  • properly interpret the results obtained by basic analytical methods: AAS, AES, XRF, FTIR, optical and electron microscopy and electron microanalyse in the course of restored object survey.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R: Ciliberto E., Spoto G.: Modern analytical methods in art and archaeology, Wiley-Interscience, New York, 2000, ISBN 0-471-29361-X.

R: Caley E.R.: Analysis of ancient metals, International series of monographs on analytical chemistry, v. 19, Oxford 1964.

A: Průšek J.: Hodnocení jakosti a účinnosti protikorozních ochran strojírenských výrobků, SNTL Praha 1985.

A: Lang J. Middleton A.: Radiography of Cultural Material, Oxford, Butterworth - Heinemann 1997.

A: Šimůnková E., Karhan J.: Pigmenty, barviva a jejich identifikace, VŠCHT Praha 1993.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

PPT presentations available at teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. Principle of works of art and handicraft objects analyse, taking of samples.

2. Methods of optical survey.

3. Methods for materials structure study.

4. Defectoscopy methods, evaluation of wall or coating thickness.

5. Methods for evaluating of metallic materials surface finishing.

6. Methods for evaluating mechanical properties of materials.

7. Methods for evaluating physical properties of materials.

8. Methods for metallic materials elemental surface and volume analyse.

9. Methods for inorganic non-metallic materials elemental surface and volume analyse.

10. Methods for natural organic materials analyse.

11. Methods for synthetic organic materials analyse.

12. Dating methods.

13. Methods for evaluating of non-metallic materials surface finishing.

14. Methods of environment characterization for restored objects storage.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Oral examination 90

 
VŠCHT Praha