SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
History of Art Handicrafts - B148004
Title: Dějiny uměleckých řemesel
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Gaudek Tomáš PhDr. Ph.D.
Interchangeability : N148015
Annotation -
The target of this subject is to make students familiar with individual periods of the evolution of handicraft from the antiquity to nowadays, in the wider cultural historical and cultural anthropological context of social circumstances in Central and Western Europe.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

use basic knowledge of historical development of handicraft art

classify basic handicraft objects in terms of period and style

apply theoretical knowledge in practice

use specialized terminology

apply their findings in interdisciplinary communication.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

Adlerová, Alena: České užité umění 1918-1938, Odeon Praha 1983

Biografická hesla českých designérů nábytku 20. století. In HOROVÁ, Anděla, Dodatky k Nové encyklopedii českých výtvarných umělců. Praha : Academia 2006.

De Morant, Henry: Dějiny užitého umění, Odeon Praha 1983

Froněk, Jiří (ed.). Artěl : Umění pro všední den 1908-1935. Praha : UPM; Arbor Vitae, 2009. 398 s.

Fučíková, Eliška ed. Rudolf II. a Praha, Správa pražského hradu 1997

Hejdová a kol. Od Velké Moravy po dobu gotickou, Argo, Lidové noviny, Praha 1999

Karasová, Daniela. Czech Architecture and Design. Reader for students of CIEE. Prague : CIEE, 2012.

Karasová, Daniela. GDN: Geneze designu nábytku. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Arbor vitae 2012.

Karasová, Dějiny nábytkového umění I-IV, Argo Praha 1995-2001

kol. autorů, Starožitnosti,Columbus Praha 1998

Kolesár, Zdeno: Kapitoly z dějin designu, VŠUP Praha 2004

Kramerová, Daniela (ed). Retromuseum Cheb, životní styl a design v ČSSR 1958-1989, GAVU Cheb, 2016. 299 s.

Kramerová, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen, Československá účast na Světové výstavě Expo '58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Řevnice : Arbor vitae, 2008.

Lamač, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon Praha. 1988

Lukeš, Zdeněk (ed.). Josef Gočár. Praha : Titanic, 2010. 453 s.

Lukeš, Zdeněk, PRELOVŠEK, Damjan, VALENA, Tomáš. Josip Plečnik - Architekt Pražského Hradu. SPH, Pražský Hrad. 1997

Pelcl, Jiří ed. Český design 1995-2000, Prostor Praha 2001

Primusová, Adriana (ed.). Na čtyřech nohách: Sedací nábytek Pražského hradu. 1. vydání, Praha : Správa Pražského hradu, 2006.

Směták, Pavel; Pučerová, Klára (eds.). 60'/70': Věra a Vladimír Machoninovi / Věra and Vladimír Machonin. [Galerie Jaroslava Fragnera 22/12/2010-30/01/2011]. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2010. 125 s.

Šlapeta, Vladimír (ed.). Jan Kotěra, 1871-1923: zakladatel moderní české architektury. Praha, Obecní dům, 2001. 411 s.

Švácha, Rostislav, Marie Plattovská ed., Dějiny českého výtvarného umění, Academie Praha 2000 - 2008

Vlčková, Lucie. Český kubismus. Průvodce expozicí Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Praha 2015. 87 S.

Vlnas, Vít ed. Sláva barokní Čechie, Národní galerie v Praze, Praha 2001

Vondráček, Radim (ed.). Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848. 2. vyd. Praha : Uměleckoprůmyslové museum, 2010. 527 s.

Vondráček, Radim; Vlčková, Lucie et al. Secese - vitální umění 1900 : ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Řevnice : Arbor Vitae, 2013.

Vondráčková, Marcela (ed.). Baroko v Čechách : Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha. Praha : Národní galerie, 2013. 245 s.

Zikmund-Lender, Ladislav (ed.). Experimentální sídliště Invalidovna. Praha : Národní památkový ústav; Zikmund Hradec Králové, 2014. 144 s.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Charakter zkoušky je ústní: 2 otázky z okruhů 1-16:

1. Starověký Egypt – architektura, obytný dům, interiér a nábytek, umělecké řemeslo*

(keramika, sklo, šperk)

2. Antika - Starověké Řecko, Starověký Řím - filosofie, bydlení, interiér a nábytek, umělecké řemeslo (keramika, glyptika, kovy, sklo), koptské umění

3. Český pravěk – paleolit, mezolit, neolit (keramika), doba bronzová, železná, kultura halstatská, laténská, Keltové, Germáni – umělecké řemeslo

4. Velká Morava, umělecké řemeslo (kovy a šperkařství, keramika, textil, oděv)

5. Doba předrománská a románská – architektura, interiér, nábytek, umělecké řemeslo (kovy, mince, šperk, keramika, textil, oděv, knižní malba)

6. Gotika – architektura, interiér a nábytek, umělecké řemeslo (nábytek, hodiny, kovářství, zlatnictví, sklo, textil, oděvy)

7. Renesance – architektura, interiéry a nábytek, astronomie, umělecké řemeslo (sklo, keramika, šperk, textil, oděvy)

8. Baroko, rokoko – architektura, interiér, nábytek, umělecké řemeslo (drahé kovy a šperk, obecné kovy, hodiny, sklo, keramika, textil, oděv, výšivka, knihařství)

9. Klasicismus, empír, biedermeier – architektura, interiér, nábytek, umělecké řemeslo (hodiny, kovy – litina, cín, šperk, sklo, keramika a porcelán, textil, krajka, oděv)

10. Historismy – neogotika, neorokoko, neobarok, neorenesance – interiér, nábytek, umělecké řemeslo versus průmyslová revoluce, hnutí Arts and Crafts, lidová tvorba

11. Evropská a česká secese – florální a geometrická větev; interiér a nábytek, umělecké řemeslo, Gesamtkunswerk; světové výstavy, Artěl

12. Český kubismus a rondokubismus, architektura, interirér a nábytek, umělecké řemeslo (keramika, kov, sklo, plakát)

13. Art deco světové a české - architektura, interiér a nábytek, umělecké řemeslo, plakát, oděv, šperk, sklo, keramika)

14. Funkcionalistický styl – Bauhaus, De Stijl, ruský konstruktivismus; český meziválečný funkcionalismus – architektura, interiér a nábytek, umělecké řemeslo a umělecký průmysl; Svaz československého díla, Krásná jizba, Družstevní práce

15. Skandinávský design (Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko), USA - umělecký průmysl, meziválečný a poválečný

Italský design, nové materiály a technologie, jejich využití v uměleckém průmyslu a

v průmyslovém designu, instituce, osobnosti

16. Poválečný design

Organický design a bruselský styl

Styl high-tech a neofunkcionalismus

Postmodernismus, minimalismsus a další poválečné styly ve světě a u nás - umělecký průmysl a hromadná výroba, umělecké řemeslo a individualismus – instituce, osobnosti

pojem umělecké řemeslo pokrývá jednotlivé obory (materiály a technologie, typy předmětů) s důrazem na specifičnosti v daných historických epochách

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -
 • Art craft - basic notion, characteristics of works of arts and crafts
 • Antiquity: Egypt. Greek, Rome, early Christianity
 • Czech prehistory: Hallstatt and La Tène culture, Celtics
 • Period of Great Moravia, Romanesque and pre-Romanesque
 • Gothic
 • Renaissance
 • Baroque a rococo
 • Classicism, empire, Biedermeier style
 • Neogoque, neorococo, neobaroque a neorenaissance, wolk works
 • Europe and Czech Art Nouveau, Gesamtkunswerk, Artěl
 • Czech cubism and rondo cubism, Art deco
 • Functionalism - Bauhaus, De Stijl, art industry
 • Scandinavian inter-war and post-war design, Italian design
 • Style high-tech, postmodernisms, art industry and large-scale production

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha