SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Art History I - B148008
Title: Dějiny umění I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Interchangeability : N148023
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students get to know artistic styles in Europe and their main representatives. The lectures are focused on the prehistoric art, selected ancient cultures and European art of the Middle Ages. We pay attention to art both in Europe and in the Czech lands.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

They will be able to:

use basic knowledge of the main periods of the history of art.

use specialized terminology

and apply their findings in interdisciplinary communication.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

R:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

R:HEROUT, Jaroslav, Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha 2002. ISBN 80-7185-389-5.

R:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.

R:TOMAN, Rolf (ed.), Gotika: architektura, sochařství, malířství. Praha 2005. ISBN 80-7209-668-0.

R:TOMAN, Rolf (ed.), Románské umění: architektura, sochařství, malířství. Praha 2006. ISBN 80-7209-765-2.

A:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění pravěku a starověku. Praha 1967. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

A:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění středověku. Praha 1969. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

A:STRONG, Donald Emrys, Antické umění. Praha 1970. (edice: Umění světa).

A:LASSUS, Jean, Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971. (edice: Umění světa).

A:LOMMEL, Andreas, Pravěk a umění přírodních národů. Praha 1972. (edice: Umění světa).

A:KIDSON, Peter, Románské a gotické umění. Praha 1973. (edice: Umění světa).

A:MERHAUTOVÁ, Anežka - TŘEŠTÍK, Dušan - HOBZEK, Josef (ed.), Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984.

A:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 1], Architektura románská. Praha 2001. ISBN 80-86161-35-8.

A:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.

A:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.

A:DUBY, Georges, Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Praha 2002. ISBN 80-7203-418-9.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1.Prehistory I. (from Paleolithic to Neolithic era)

2. Prehistory II. (from Chalcolithic era to the Migration Period)

3. Ancient history I. (the oldest ancient cultures; architectural terminology; the monuments of Archaic, Classical and Hellenistic period)

4. Ancient history II. (the late ancient monuments; the ancient monuments in the Czech collections)

5. Early Christian history and Byzantium

6. Carolingian and Ottonian Renaissance, Great Moravia

7. Art of the Middle Ages - new types and tasks, European Romanesque architecture

8. Romanesque sculpture and painting in Europe

9. The birth and classical period of the Gothic style in France

10. Gothic architecture outside of France - variations of the Gothic style during the 13th century

11. Early Gothic monuments in the Czech lands

12. 13th century architecture in the Czech lands

13. 13th century sculpture and painting in the Czech lands

14. Italian art of Duecento and Trecento

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

None

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce dle zadaného tématu v předepsané kvalitě a rozsahu.

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha