SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Art History III - B148010
Title: Dějiny umění III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Interchangeability : N148021, Z148021
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students get to know artistic styles in Europe and their main representatives. The lectures are focused on Renaissance art in Italy and in areas north of the Alps.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

They will be able to:

  • use basic knowledge of the main periods of the history of art.
  • use specialized terminology
  • and apply their findings in interdisciplinary communication.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha 1970. (edice: Larousse. Umění a lidstvo)

R:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

R.GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

R:TOMAN, Rolf (ed.), Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba. Praha 2000. ISBN 80-7209-252-9.

R:HEROUT, Jaroslav, Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha 2002. ISBN 80-7185-389-5.

A:ŠAMÁNKOVÁ, Eva, Architektura české renesance. Praha 1961.

A:WITTKOWER, Rudolf - WITTKOWER, Margot, Born under Saturn: the Character and Conduct of Artist: A Documented History from Antiquity to the French A:Revolution. New York 1969. ISBN 0-393-00474-0.

A:VASARI, Giorgio (PREISS, Pavel (ed.)), Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů 1, 2. Praha 1976-1977.

A:MARTINDALE, Andrew, Člověk a renesance. Praha 1972. (edice: Umění světa).

A:MUCHKA, Ivan. [10 století architektury. 3], Architektura renesanční. Praha 2001. ISBN 80-86161-37-4.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. Renaissance architecture of the 15th century in Italy

2. Renaissance painting of the 15th century in Tuscany, Rome and north Italy

3. Renaissance sculpture of the 15th century in Italy

4. High Renaissance and Mannerism sculpture in Italy

5. High Renaissance and Mannerism architecture in Italy

6. High Renaissance painting in Rome and Venice, Mannerism in Italy

7. Art around the year 1500 and the beginning of the Renaissance in areas north of the Alps

8. Northern Renaissance art - France, the Netherlands and Spain in the 16th century

9. Early Renaissance art in the Czech lands

10. Renaissance architecture in the Czech lands

11. High Renaissance architecture and architectural decoration in the Czech lands

12.Renaissance sculpture in the Czech lands

13.Renaissance painting in the Czech lands

14. Artists at the Court of Rudolf II. and Mannerism outside of Italy

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

Art History II

Last update: Kučerová Irena (05.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce dle zadaného tématu v předepsané kvalitě a rozsahu.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha