Art History IV - B148011
Title: Dějiny umění IV
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Interchangeability : N148022
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students get to know artistic styles in Europe and their main representatives. The lectures are focused on baroque art in Europe and in the Czech lands.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

They will be able to:

use basic knowledge of the main periods of the history of art.

use specialized terminology

and apply their findings in interdisciplinary communication.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha 1970. (edice: Larousse. Umění a lidstvo)

R:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

R:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

R:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

R:TOMAN, Rolf (ed.), Baroko: architektura, sochařství, malířství. Praha 2007. ISBN 978-80-7209-771-5.

A:WITTKOWER, Rudolf - WITTKOWER, Margot, Born under Saturn: the Character and Conduct of Artist: A Documented History from Antiquity to the French Revolution. New York 1969. ISBN 0-393-00474-0.

A:KITSON, Michael. Barok a rokoko. Praha 1972. (edice: Umění světa)

A:WITTKOWER, Rudolf, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750. Middlesex 1973. ISBN 0-14-056016-5.

A:NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha 1974.

A:VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha 1986.

A:KUDĚLKA, Zdeněk (ed.), Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. ISBN 80-200-0540-4.

A:VLNAS, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praze 2001. ISBN 80-7035-258-2.

A:KOTALÍK, Jiří T., [10 století architektury. 4], Architektura barokní. Praha 2001. ISBN 80-86161-38-2.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. The beginning of Baroque art in Rome around the year 1600

2. Baroque architecture of the 17th and 18th century in Italy

3. High and late Baroque architecture in Austria, Germany and France

4. Sculpture of the 17th century in Rome

5. Sculpture of the 17th century in Italy, impact of Roman Baroque sculpture in Europe

6. Painting of the 17th century in Italy and France

7. Flemish and Dutch painting of the 17th century, Baroque painting in Spain

8. Baroque architecture of the 17th century in the Czech lands

9. Architecture of the high and late Baroque period in the Czech lands

10. Baroque sculpture of the 17th century in the Czech lands

11. Sculpture of the high and late Baroque period in the Czech lands

12. Baroque painting of the 17th century in the Czech lands

13. Painting of the high and late Baroque period in the Czech lands

14. Painting of the 18th century in central Europe

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

Art History III

Last update: Kučerová Irena (05.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Zkouška bude probíhat v rozsahu učiva předmětů Dejiny umění III a IV.

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
4 / 4 112 / 112