Chemistry of Fibres - B148015
Title: Chemie vláken
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148028
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The subject deals with chemical composition of textile fibers and their production. Also with possibilities of their identification and degradation.
Aim of the course -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Students wii be able to:

basic principles of textile fibers production,

basic degradation processes of textile fibers.

Literature -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT, Praha 2004 ISBN 80-7080-554-4

Krčma L.: Degradace textilních vláken a ochrana proti ní. SNTL, Praha 1976.

Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002 ISBN 80-7083-644-X

Learning resources -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

e-learning

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

1. Classification of textile fibers

2. Basic macromolecular chemistry

3. Basic principles of chain and step poly reactions

4. Cellulose fibers

5. Protein fibers

6. Regenerated fibers

7. Regenerated fibers

8. Production of synthetic fibers

9. Synthetic fibers - polyamide and polyester fibers

10. Synthetic fibers – PP, PE

11. Degradation of textile fibers

12. Methods of textile identification

13. Optical microscopy I

14. Optical microscopy II

Registration requirements -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84