SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2019/2020
  
Practical Training in Dyeing - B148018
Title: Technologie barvení
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 3 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Koblasa Jiří Ing.
Interchangeability : N148035
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The subject deals with three basic topics - textile materials, machine equipment and textile technology. Basic types of materials in technology, materials properties and their influence on dying and printing. Pretreatment of materials, dying, printing, finish treatment - chemical technology. Machine equipment for pretreatment, printing, dying and final treatment. The teaching is associated with practical exercises in the field of a dying and printing.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Students will be able to:

  • know technologies of pretreatment methods, dyeing, printing, finishing operations of individual types of textile materials (cotton, flax, wool, natural silk, synthetic fibers)
  • know technology of dying, printing and finishing of textiles (cotton, linen, silk and synthetic fibers)

Literature -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

R:Bartušková J., Bartušek P.: Základy zušlechťování textilií

R:Pospíšil, Z. a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL, 1981

A:Kol.: Příručka pro textilní barvíře, SODB Praha, 1976

A:Vzorkovnice barviv, Pardubice, 2011

A:Kryštůfek J. a kol.: Technologie zušlechťování, TU Liberec 2002

A:Hladík V.: Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Learning resources -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Materials at the teacher

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

11. Introduction, the history of natural dyes, basic types of materials and technologies, material properties and their influence on dying, printing and color patterning.

2. Pretreatment of cellulosic materials (cotton, flax).

3. Pretreatment of animal fibers (wool, silk).

4. Pretreatment of synthetic fibers.

5. Machine equipment for pretreatment.

6. Dyeing of cellulosic fibers.

7. Dyeing of regenerated cellulose.

8. Dyeing of animal fibers (wool, silk).

9. Dyeing of synthetic fibers.

10. Dyeing of fiber mixtures.

11. Machine equipment for dyeing.

12. Printing - introduction (types of printing, basic operations, printing of different types of materials by various groups of dyes - printing pastes, finishing operations after printing).

13. Machine equipment for printing.

14. Finishing operations of textiles.

Registration requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Textile technology

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Požadavky k zápočtu: Obarvení, potiskování zadaného materiálu na požadovaný odstín s pomocí vzorkovnice.

Zkouška je ústní. pro absolvování zkoušky je nutné nejprve získat zápočet. Požadavky ke zkoušce:

  • technologie: způsoby předúpravy, barvení, potiskování, konečné úpravy jednotlivých druhů
  • textilních materiálů (bavlna, len, vlna, přírodní hedvábí, syntetická vlákna)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
6 / 6 154 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha