SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Textile Technology - B148021
Title: Textilní technologie
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Interchangeability : N148041
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Subject introduces students to the development of textile technology. Special emphasis is placed on the basic principles of textiles production.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Students will be able to:

 • understand the principles and technological processes of production of yarns,
 • understand the principles and technological processes of production of textile fabrics
 • understand the principles and technological processes of production of knitting
 • understand the principles and technological processes of production of non-woven textile fabrics
Literature -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

R.:Dostalová M., Křivánková M.: Základy textilní a oděvní výroby, TU Liberec 2004 - ISBN 80-7083-831-0

R:Pařilová H.: Textilní zbožíznalství - Tkaniny, TU Liberec 2000 - ISBN80-7083-391-2

R:Pařilová H. Textilní zbožíznalství - Bytové textilie, TU Liberec 2002 - ISBN - 80-7083-641-5

R:Havrdová M.:Textilní zbožíznalství - Netkané textilie, TU Liberec 2000-

A:Bednář V., Svatoš S.: Vazby a rozbory tkanin, SNTL Praha 1989

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Study materials are available at the teacher.

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)
 • From handmade procession to manufacturing
 • The production, types and treatment of the yarn and treads
 • The principle of textiles production: machines for weaving
 • Preparation of material for weaving, manufacturing formula
 • Types of textile fabrics
 • Parameters of textiles, technical pattern
 • Basic weaving weaves and their derivatives, special and combined weaves, complex weaves, Jacquard and special weaves
 • Principle of knits production, knitting machines
 • Kinds of knitted products, lock, warp and special knitting weaves
 • Unconventional technology - mechanically bound, i.e. tufted, needled, knotted
 • Unconventional technology - chemically bonded textiles, laminated textiles, special textiles
 • Refinement of textiles - mechanical treatment chemical and special treatment
 • Textile dyeing
 • Textile printing
Registration requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Structure and properties of fibers

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha