SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
Technological research of textile - B148022
Title: Textilně technologický průzkum
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 MC [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Interchangeability : N148068
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The subject deals with technological analysis of specific types of textiles. Practical exercises deepen knowledge obtained in these subjects: "Textilní technologie, Historie výroby a zpracování textilií, Semestrální práce". Knowledge is used in the investigation of historic textiles. The aim of this course is also to use the correct textile terminology.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Students will be able to:

  • use the correct textile terminology
  • perform detailed textile and technological research, which is an integral part of preservation and restoration of textile materials
Literature -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

R:Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980. ISBN 0-88854-256-9.

R:CIETA. A Vocabulary of technical textile terms; CIETA: Lyon, 1979.

a:Kadlecová, E. Vybrané kapitoly z textilní technologie; Praha, 1993.

A:Pařilová, H. Typologie tkanin; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

A:Piller, B.; Levinský, O. Malá encyklopedie textilních materiálů; SNTL: Praha, 1978.

A:Polák, A.; Farský, R. Slovník tkanin; Průmyslové vydavatelství: Praha, 1951.

a:Seiler-Baldinger, A. Systematik der Textilen Techniken; Ethnologischen Seminar der Universität und dem Museum für Völkerkunde: Basel, 1991. ISBN 3-85977-185-X.

A:Štočková, H. Pleteniny; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

A:Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999. ISBN 0-7506-2620-8.

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Study materials are availabla at the teachers.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Technological analysis of textile materials - introduction.

2. Identification of fibers - textile fibres, burning tests, microscopy of fibres.

3. Morphological investigation of threads - yarns, twist, metal threads.

4. Weave analysis of fabrics - basic terms, dividing of weaves, basic binding systems (tabby, twill, satin) and derived weaves.

5. Names of fabrics - origin of names; cotton, linen, wool and silk fabrics.

6. Patterns and finishing of fabrics - names.

7. Analysis of fabrics - damask, crepe, gauze.

8. Analysis of fabrics - brocade.

9. Analysis of fabrics - velvets.

10. Analysis of fabrics - weft-faced compound twill (samit), lampas.

11. Tablet weaving, rigid heddle.

12. Analysis of knitted fabrics - terminology and knitted structures, weft and warp knitting.

13. Other textile techniques - lace, embroidery, sprang, sewing (seams, stitches).

14. Research of archaeological textiles.

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Textile technology, History of Textiles Manufacturing and Processing

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, hodnocení je založeno na aktivní účasti studenta na výuce a zpracování laboratorních projektů dle zadání.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,4 10
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha