SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Technological research of textile - B148022
Title: Textilně technologický průzkum
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020 to 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Interchangeability : N148068
Annotation -
The subject deals with technological analysis of specific types of textiles. Practical exercises deepen knowledge obtained in these subjects: "Textilní technologie, Řemeslné techniky". Knowledge is used in the investigation of historic textiles. The aim of this course is also to use the correct textile terminology.
Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • use the correct textile terminology
  • perform detailed textile and technological research, which is an integral part of conservation of textile materials.
Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Literature -

R: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.

R: CIETA. A Vocabulary of technical textile terms; CIETA: Lyon, 2021.

A: Bravermanová, M.; Březinová, H.; Bureš Víchová, J. Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě: Památky po českých panovnících, jejich rodinných příslušnících, světcích a církevních hodnostářích = Textiles from Archaeological Research at Prague Castle: Relics of the Czech Rulers, Their Family Members, Saints and Church Dignitaries; Academia: Praha, 2023.

A: Kadlecová, E. Vybrané kapitoly z textilní technologie; Praha, 1993.

A: Pařilová, H. Typologie tkanin; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

A: Piller, B.; Levinský, O. Malá encyklopedie textilních materiálů; SNTL: Praha, 1978.

A: Polák, A.; Farský, R. Slovník tkanin; Průmyslové vydavatelství: Praha, 1951.

A: Seiler-Baldinger, A. Systematik der Textilen Techniken; Ethnologischen Seminar der Universität und dem Museum für Völkerkunde: Basel, 1991.

A: Štočková, H. Pleteniny; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Learning resources -

Study materials are availabla at the teachers.

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Syllabus -

1. Technological analysis of textile materials - introduction.

2. Identification of fibers - textile fibres, burning tests, microscopy of fibres.

3. Morphological investigation of threads - yarns, twist, metal threads.

4. Weave analysis of fabrics - basic terms, dividing of weaves, basic binding systems (tabby, twill, satin) and derived weaves.

5. Patterns and finishing of fabrics - names.

6. Analysis of fabrics - damask, crepe, gauze.

7. Weaves with added warp or weft - basic terms, dividing of weaves.

8. Analysis of fabrics - protolampa, weft-faced compound twill (samite).

9. Analysis of fabrics - lampas.

10. Analysis of fabrics - velvet.

11. Names of fabrics - origin of names.

12. Analysis of knitted fabrics - terminology and knitted structures, weft and warp knitting.

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Registration requirements -

Handicraft Techniques I, Handicraft Techniques II

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, hodnocení je založeno na aktivní účasti studenta na výuce a zpracování laboratorních projektů dle zadání.

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.4 10
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha