SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Seminar of Semestral Work IV - textile - B148025
Title: Seminář semestrální práce IV - textil
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Annotation -
The target of this subject is to improve student's knowledge and skill of textile object research, documentation and conservation. Within the subject students carry out textile research and drawing documentation on real restored artefact.
Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • do restoration research of textile artefacts
  • produce documentation of restored artefact.
Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Literature -
  • Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology. Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.
  • CIETA. A Vocabulary of Technical Textile Terms. CIETA: Lyon, 2021.
  • Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research. Abegg-Stiftung: Bern, 1988.
  • Landi, S. The Textile Conservator´s Manual. Butterworth-Heinemann: Oxford, 1992.
  • Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemici Principles of Textile Conservation. Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999.

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Learning resources -

Materials are available at the teacher.

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Syllabus -

The point of survey:

Drawing documentation

Photo documentation

Historical survey

Textile-technology survey

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Registration requirements -

Semestral work III, Seminar of semestral work III

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Student získá zápočet na základě: docházky (min. 70 %) a zpravování textilně-technologického průzkumu objektu restaurovaného v rámci Semestrální práce IV.

Last update: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha