SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Organic materials of cultural heritage objects I - B148027
Title: Organické materiály památek I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Knotek Vítězslav Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148034
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Lectures are focused on the history of use, production and processing, structure, nomenclature and properties of selected natural (proteins, polysaccharides, terpenoids), semi-synthetic (cellulose nitrate, cellulose acetate, galalite) and synthetic polymeric materials. Students will be introduced to the structure and properties of polymeric materials, which can be found in museum and historical collections, as well as polymeric materials used for the restoration and preservation of historical objects and artefacts (adhesives, paints, and consolidation substances).
Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Aim of the course -

Students will know basic information about:

• the structure and properties of natural and synthetic polymers

• production and processing of synthetic materials

• aging of polymers

• adhesives, paints and consolidation substances

• synthetic polymers that may be present in collections or used in preservation (packaging materials, etc.)

• preservation and storage of polymeric objects

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Literature -

R Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

A Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

A . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

R J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

R T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002

R Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

A J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

e-learning

Study materials are available by teacher.

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Syllabus -

1. Formation and structure of polymers

2. Chemical and physical properties of polymers

3. Polymer solutions and dispersions

4. Natural polymers

5. History of plastics production

6. Polymer processing

7. Thermoplastics

8. Thermosets

9. Rubbers

10. Adhesion and adhesives

11. Paints

12. Mechanisms of polymer degradation – oxidation, photooxidation, thermooxidation, hydrolysis

13. Mechanisms of polymer degradation – biodegradation, influence of pollutants, physically active environment

14. Selected methods of polymer characterization

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Registration requirements -

Organic chemistry A a B or Organic chemistry I

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha