SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Organic materials of cultural heritage objects II - B148028
Title: Organické materiály památek II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Lectures are focused on the properties, degradation and conservation of natural organic materials, which are a frequent part of cultural heritage. Students will be introduce to the possibilities of modern materials conservation.
Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Aim of the course -

Students will have a basic knowledge of the structure, properties and degradation of wood, paper, textiles, leather, photographic materials, as well as modern collection items.

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Literature -

Zelinger, J., et al.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. vydání, Academia Praha, 1987.

Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008.

Ďurovič, M. et al.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002, ISBN 80-7185-383-6.

Brydson J. A.: Plastics Materials. Butterworth Heineman, Oxford, 1999. ISBN 9780080514086

Oosten T.: Plastics in Art. Plastics in art: history, technology, preservation. Siegl, 2002.

Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry, 1992.

May E., Mark J.: Conservation science (Heritage materials), RSC Publishing, 2006.

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Sturge T:The Conservation of Leather Artefacts: Case Studies from the Leather Conservation Centre. 2000. ISBN: 0-946072-06-X

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Learning resources -

e-learning

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Syllabus -

1. Wood - structure and properties

2. Wood - damage, protection and conservation

3. Paper - structure and properties

4. Paper - damage, protection and conservation

5. Textile - structure and properties

6. Textile - damage and conservation

7. Collagen materials - production and properties

8. Collagen materials - damage and conservation

9. Recording media and seals

10. Photographic materials

11. Colour layer - structure and damage

12. Survey methods of colour layer

13. Modern materials in collections

14. Methods of studying the degradation of organic materials

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Registration requirements -

Organic materials of cultural heritage objects I

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha