SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Accounting, Tax, Law - B148029
Title: Účetnictví, daně, právo
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2019 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Guarantor: Strnad Tomáš Ing. MBA
Interchangeability : N148037
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The target of this subject is to familiarise students with basic principles and rules of private enterprise, Trade Law and economics.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Students will be able to:

use the knowledge of principles and rules of private enterprise

use the knowledge of principles of Trade Law

Literature -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

R:Účetnictví podnikatelů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:Daně z příjmů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:Obchodní zákoník. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:DPH a spotřební daně. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Study materials are available at the teacher.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=513~2F1991&rpp=15#seznam

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/podnikani/

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Legal forms of business

Business contracts

Employee vs. businessman

Business loans

Insurance

Leasing

Income tax and tax returns

Value added tax

Business accounting

External accounting and tax records

Mortgages, loans, credit cards

Investment products

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky všech průběžných testů a hodnocení obou životopisů.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha