SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Non-Figurative Drawing - B148030
Title: Věcné kreslení
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Vejdovský Tomáš Mgr.akad.soch.
Stoss Jan MgA.
Interchangeability : N148038
Annotation -
The course is focused on improvement of student’s art skills that are used within process of conservation-restoration of cultural heritage objects. Students practise and improve their skills in drawing of objects and its details.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

SStudents will be able to

 use their skills in drawing for conservation of cultural heritage objects.

 make graphic studies of objects and their details

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literature -

Study materials are available at teachers.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at teachers.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. Perspective - cube, one-, two- and three-point perspective.

2. Cuboid, cylinder, sphere, pyramid, cone.

3. Grid, chessboard in perspective.

4. Ellipse (hollow cylinder).

5. Drapery.

6. Simple spatial still-life - linear study.

7. Still-life with more complex setting.

8. Study of material - wood, drapery.

9. Study of material - paper.

10. Study of material - glass.

11. Study of reflection on glass, pottery, metal.

12. Drawing of gypsum models - portrait.

13. Study of details of face, hands, legs, skeleton.

14. Scumble drawing study, copy, working with square grid.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

Art practice I

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na seminářích a vypracování kreseb dle zadání v stanovené kvalitě.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha