Iconography - B148032
Title: Ikonografie
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 10 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován jen v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Interchangeability : N148042
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The purpose of these lectures is to introduce the methods, terminology and analytical tools of iconography and iconology and to familiarize students with fundamental iconographical subjects in classical ancient as well as Christian art, including European early modern secular art. Special attention will be paid to the sources of iconographic motifs (mythology, Greek and Roman myths, Homer, Ovid, the Bible, apocrypha, legends of the saints, iconographic manuals of the early modern era) and the application of this knowledge in the identification and interpretation of the content of the works of art. The iconographical method will be applied to Czech as well as Western works of art from antiquity to the modern era with special attention paid to medieval and early modern art.
Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Aim of the course -

A student attending the whole course should be able to describe, identify and interpret the fundamental iconographic subjects, have knowledge of the terminology and sacral as well as secular symbolism in the Western art.

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literature -

R:

Bible: překlad 21. století včetně Deuterokanonických knih. Překlad Jiří Pavlík. 2. opravené vydání, včetně DTK. Praha: Biblion, 2015. xvii, 1810 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-87282-20-5. (zejm. vybrané pasáže Nového zákona)

HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Překlad Allan Plzák. Vyd. 2., Praha: Paseka, 2008, ISBN 978-80-7185-902-4.

LURKER, Manfred. Slovník biblických obrazů a symbolů. Překlad Růžena Dostálová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999, ISBN 80-7021-254-3.

OVIDIUS, Publius Naso. Proměny. Překlad Ivan Bureš. 2., přeprac. vyd., 1. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1974.

PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Překlad Lubomír Konečný. Vyd. 2., rev. Praha: Malvern, 2013, ISBN 978-80-87580-37-0.

REID, Jane Davidson a ROHMANN, Chris, ed. The Oxford guide to classical mythology in the arts, 1300-1900s. New York: Oxford University Press, 1993, 2 sv., ISBN 0-19-504998-5.

ROYT, Jan a ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998, ISBN 80-204-0740-5.

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, ISBN 80-246-0963-0.

SVOBODA, Ludvík, ed. a kol. Encyklopedie antiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1973.

VORAGINE, JACOBUS DE a VIDMANOVÁ, Anežka, ed. Legenda aurea. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2012, ISBN 978-80-7429-237-8.

A:

FORSTNER, Dorothea a BECKER, Renate. Neues Lexikon christlicher Symbole. Innsbruck: Tyrolia-Verl., 1991, ISBN 3-7022-1781-9

KIRSCHBAUM, Engelbert, ed., BANDMANN, Günter, ed. a BRAUNFELS, Wolfgang, ed. Lexikon der christlichen Ikonographie. Rom: Herder, 1968-1976. 8 sv., ISBN 3-451-22568-9.

LADNER, Gerhart Burian. Handbuch der frühchristlichen Symbolik: Gott, Kosmos, Mensch. Stuttgart: Belser, 1992, ISBN 3-7630-2078-0.

TELESKO, Werner. Einführung in die Ikonographie der barocken Kunst. Wien: Böhlau, 2005, ISBN 3-8252-8301-1.

WARNCKE, Carsten-Peter. Symbol, Emblem, Allegorie: die zweite Sprache der Bilder. Köln: Deubner, ISBN 3-937111-07-7

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. Fundamental methods and terminology (iconography, iconology, symbol, allegory, personification, emblem, attribute)

2. Ancient iconography - mythological subjects and their sources (Homer, Ovid, Virgil)

3. Influence of ancient iconography on the profane art of the early modern era (classical subjects, characters and events from ancient historiography, literature and art)

4. Origins of Christian iconography and Christian symbolism, the Old Testament and typological parallelism

5. Marian iconography (Annunciation, Visitation, life of the Virgin Mary, Madonna, Pieta, Dormition, Assumption, Orthodox Marian iconography)

6. Christological iconography I. (from the Birth and childhood images, such as e. g. the Nativity of Jesus, Adoration of the Magi, Circumcision, Presentation, to the Mission Period, e.g. Baptism, miracles, preaching)

7. Christological iconography I. (Passion, Crucifixion, Resurrection, Ascension, the significance of the Eucharist)

8. Iconography of the Holy Trinity and angels

9. Apocalypse and the Last Judgment

10. Iconography of Saints I. - Four Evangelists, Apostles, Saints in the New Testament

11. Iconography of Saints II. - the Legenda Aurea and medieval saints

12. Czech patron saints

13. John of Nepomuk and saints of the early modern era

14. Christian allegory, personifications and emblems

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Registration requirements -

None

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100