SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of Conservation-Restoration Program - B148033
Title: Laboratoř programu konzervování-restaurování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/5, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N148052
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students will be get acquainted with basic laboratory processes used for glass, ceramics, metals and textiles conservation.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

get the knowledge of basic laboratory processes used for glass, ceramics, metals and textiles conservation

conduct a given experiment

evaluate acquired data

prepare more extensive laboratory report

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R: According to the individual project and to the teachers' recommendation.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Materials at the teachers

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu

1.laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2.pokud jsou součástí předmětu povinné exkurze, informace získané během exkurze student shrne a odevzdá ve formě zprávy. Absence na exkurzi se nahrazuje formou laboratorní práce po domluvě s koordinátorem laboratorních prací.

3.v případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4.pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin

5.omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6.laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí,

7.návody pro laboratoře je nutné si vyzvednout nejpozději den předem, pokud si je student nevyzvedne, nebude moci konkrétní laboratoře absolvovat.

8.protokol i zprávu z exkurze je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka.

9.pokud se během semestru student rozhodne vzdát studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: michal.novak@vscht.cz

10.zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem, absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol od všech prací. Zápočty zapisuje tutor specializace.

Last update: Drábková Klára (26.03.2021)
Syllabus -

Textile Materials

1. Identification of natural binders

2. Fibres identification I - microscopy

3. Fibres identification II

4. Dyeing of silk

5. Determination of fabric properties, fixation

6. Material composition of paper

7. Paper conservation

8. Viscometry

9. Conservation of iron objects

10. Conservation of non-ferrous metals

11. Microbiology I

12. Microbiology II

Laboratory of Restoration Program - Metallic Materials

1. Identification of metals

2. Analyzes of alloys and coatings

3. Metallography

4. Tinning

5. Soldering

6. Metal pickling

7. Coloring and patination of metals

8. Pretreatment of metal surfaces

9. Metal preservation I - conversion coatings

10. Metal preservation II - lacquers and waxes

11. Microbiology I

12. Microbiology II

Laboratory of Restoration Program - Glass and Ceramics

1. Microbiology I

2. Microbiology II

3. XRF and XRD analysis of ceramic raw materials, shards and glazes

4. Preparation and creation of ceramics

5. Identification of natural binders

6. Evaluation of microstructure of archeological ceramics using OM, image analysis and thermal analysis

7. Conservation and measurement of the porosity of different types of ceramics

8. Glass melting

9. Chemical resistance of glass

10. Preparation of layers by sol-gel

11. Determination of SiO2 spectrophotometrically

12. Refractive index of glass

Last update: Drábková Klára (05.09.2022)
Registration requirements -

none

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements -

The course ends with a classified credit. The credit could be obtained only if a student successfully completes all the works, passes through an entrance test, completes his/her own experimental work and sends protocols. To get a credit, there must be no work or part of it assessed by grade F. The credits are written by the laboratory coordinator.

Last update: Kloužková Alexandra (02.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha