SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation of archaeological findings - B148036
Title: Konzervování archeologických nálezů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Drábková Klára Ing. Ph.D.
Interchangeability : N106026
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The aim of the subject is to inform students about the processes of survey and conservation of archaeological findings made of metallic and non-metallic materials.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Students will be able to:

  • use basic methods of preventive conservation of archaeological artefacts
  • use basic conservation procedures of archaeological artefacts made from metal, glass, ceramics, wood, amber, leather, bones and textile

Literature -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992

Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000

Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992

Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978

Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Study materials are available at e-learning

Syllabus -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

11. Specifics of archaeological findings

2. Ceramic objects

3. Glass objects

4. Objects excavated in situ

5. Wooden objects

6. Leather objects

7. Iron objects

8. Copper and copper-alloy objects

9. Silver, golden, tin and lead objects

10. Textile objects

11. Bone, amber and combined objects

12. Preparation of copies

13. Reconservation

14. Preventive conservation

Registration requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Organic materials of cultural heritage I, II and Inorganic materials of cultural heritage I, II

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha