SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
The History of Clothing - B148045
Title: Dějiny odívání
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Czumalová Petra Mgr.
Annotation - Czech
V souladu s konzervátorskou a restaurátorskou praxí je výuka zaměřena především na období od baroka do současnosti. Cílem je pojmout oděvní tvorbu v širších interdisciplinárních souvislostech a vybavit studenty znalostmi, které jim napomohou zvolit postupy a metody vhodné pro konkrétní dílo a zachovat tak jeho výtvarnou i památkovou hodnotu s přihlédnutím k celkovému působení památky a jejímu novému účelu.
Last update: Drábková Klára (15.11.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti:

  • určí a zdůvodní na základě stylových charakteristik časovou příslušnost předmětu
  • užijí odbornou terminologii k interpretaci oděvu jak po stránce řemeslné, tak výtvarné
  • určí materiály, výzdobu, typologii a užití předmětu
  • analyzují tvorbu jednotlivých umělců, salonů a značek
  • orientují se v ikonografických a literárních pramenech

Last update: Drábková Klára (15.11.2023)
Literature - Czech

Základní literatura:

JAROŠOVÁ, H., KYBALOVÁ, L. Současná česká móda. Praha, 2002, ISBN 978-80-903151-0-5

KYBALOVÁ, L. Dějiny odívání: Barok a rokoko. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-144-1

KYBALOVÁ, L. Dějiny odívání: Doba turnýry a secese. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-148-4

KYBALOVÁ, L. Dějiny odívání: Od "zlatých dvacátých" po Diora, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 9788071061496

KYBALOVÁ, L. Dějiny odívání: Od empíru k druhému rokoku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-147-6

SEELINGOVÁ, Ch. Století módy 1900-1999. Praha: Slovart; Köln: Könnemann, 2000. 80-7209-247-2

Doplňující literatura:

BURIANOVÁ, M. Móda v ulicích protektorátu. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5020-0

BURIANOVÁ, M. První dáma elegance. Praha: Grada, 2022. ISBN: 978-80-271-3553-0

HLAVÁČKOVÁ, K. Česká móda 1940-1970: zrcadlo doby. Praha: Olympia: Uměleckoprůmyslové muzeum, 2000. ISBN 80-7033-017-1

JAROŠOVÁ, H. Oděv – Móda – Tvorba. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP, UMPRUM), 2020. ISBN: 978-80-87989-53-1

JONES, T. Současní módní návrháři. Praha: Slovart; Köln: Taschen, 2006. ISBN: 3-8228-2185-3, 80-7209-841-1

Móda: z dějin odívání 18., 19., a 20. století: sbírka Kyoto Costume Institute. Praha: Slovart; Köln: Taschen, 2003. ISBN 3-8228-2624-3

ŠETLÍKOVÁ, M. Pánové a gentlemani: Mužská móda a elegance za první republiky. Dauphin, 2023. ISBN: 978-80-7645-393-7

UCHALOVÁ, E. Česká móda 1780-1870: pro salon i promenádu. Praha: Olympia: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1999. ISBN 80-7033-607-2

UCHALOVÁ, E. Česká móda 1918-1939: elegance první republiky. Praha 1996. ISBN 80-7033-424-X

UCHALOVÁ, E. Česká móda 1870-1918: od valčíku po tango. Praha 1997. ISBN 80-7033-463-0

UCHALOVÁ, E. Pražské módní salony. Praha. Uměleckoprůmyslové muzeum 2018. 978-80-7101-176-7

Last update: Drábková Klára (15.11.2023)
Syllabus - Czech

1. Úvod do estetiky odívání. Fenomén stylu a módy. Funkce oděvu. Vztah výtvarného umění a módy.

2. Baroko. Oděvní tvorba 17. století.

3. Baroko a rokoko. Oděvní tvorba 18. století.

4. Neoklasicismus a biedermeier v oděvní tvorbě.

5. Vliv industrializace na životní styl a módu.

6. Arts and Crafts a textilní umění. Vývoj oděvu v 2. polovině 19. století.

7. Haute couture. První módní salony.

8. Secese. Oděv. Umělecké školství.

9. Vliv avantgardního umění na oděv.

10. Proměny módních linií, trendů a ideálů v jednotlivých desetiletích 20. století.

11. Módní tvůrci a salony. Modeling. Marketing. Móda ulice.

12. Nejvlivnější módní značky a návrháři přelomu 20. a 21. století.

Last update: Drábková Klára (15.11.2023)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Úkoly ke zkoušce:

Písemné a obrazové zpracování vybraného tématu podle postupu dohodnutého s vyučujícím.

Hodnocení zkoušky:

Ústní zkouška zahrnuje předvedení power-pointové prezentace na vybrané téma a rozprava ověřující orientaci v daném tématu.

Proporce: Seminární práce: 20%

Ústní zkouška: 70%

Účast v diskusi: 10%

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
 
VŠCHT Praha