SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Petroleum Processing and Utilization - B215001
Title: Zpracování a využití ropy
Guaranteed by: Department of Sustainable Fuels and Green Chemistry (228)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: http://*předmět vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Straka Petr Ing. Ph.D.
Interchangeability : N215005, N215005A
Is interchangeable with: AB215001
Annotation -
Last update: Fialová Jana (13.12.2017)
The course introduces students to the basics of mining, transport and storage of crude oil. Basic chemical and fractional composition of crude oil is presented. The main part of the course is devoted to the processing of crude oil, production and properties of motor fuels, heating oils, lubricating oils, asphalt and other refinery products.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (13.12.2017)

Students will know:

Basics of crude oil prospecting and exploration.

Basic composition of crude oil and petroleum fractions.

Fundamentals of technological processes that are used in the processing of crude oil and petroleum fractions.

The basic characteristics of different types of motor fuels, fuel oils, lubricating oils, asphalt and other petroleum products.

Literature -
Last update: Fialová Jana (13.12.2017)

R: Blažek J., Rábl V.: Základy zpracování a využití ropy. VŠCHT Praha 2006, ISBN 80-7080-619-2.

A: Gary J. H., Handwerk G. E., Kaiser M. J.: Petroleum Refining. Technology and Economics, Fifth Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, New York 2007, ISBN 0-8493-7038-8.

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (13.12.2017)

Blažek J: Fundamentals of Petroleum Processing and Utilization. Lectures provided to students in electronic form released at http://web.vscht.cz/blazekj/Ropa/

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (13.12.2017)

1 Origin, exploration, consumption, price and transport of petroleum

2 Chemical and fractional composition of petroleum

3 Desalination of oil, atmospheric and vacuum distillation of crude oil

4 Thermal cracking of high boiling petroleum fractions (coking, visbreaking)

5 Catalytic cracking of high boiling petroleum fractions

6 Catalytic hydrocracking of high boiling petroleum fractions

7 Refining of fuel

8 Production of hydrogen, processing of hydrogen sulphide

9 Reforming and isomerization of naphtha

10 Production of gasoline components by alkylation and polymerization, production of ethers

11 Production and properties of mineral oils

12 Consumption of petroleum products, motor fuel combustion

13 Properties and use of gaseous hydrocarbons, gasoline and jet fuel

14 Properties and use of diesel fuels, heating oils and bitumens

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (13.12.2017)

None

Course completion requirements - Czech
Last update: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných v písemné části zkoušky. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha