SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2021/2022
  
Basic Methods of Water Analysis - B217001
Title: Základní metody analýzy vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Interchangeability : N217001
Is interchangeable with: AB217001
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)
The aplication of methods used for water and wastewater analysis in laboratory are discussed in this course. The choice of methods is based on routine analytical practice. Students become acquainted with steps af analytical procedures, interferences, methods of sample pre-treatment, calculations and interpretation of results.
Aim of the course -
Last update: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Students will know the determination methodology of common components of drinking, surface and sewage water and they will know the principles of all determinations. Students will know the procedure of each hydroanalytic determination and they will be able to calculate the results from the measured values, including the correct interpretation of the obtained results.

Literature -
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (12.01.2021)

R: Radojevic M., Bashkin V.N.: Practical Environmental Analysis. Royal Society of Chemistry, 2015, ISBN 9781782625483; (Chapter 4).

R: ISO Standards - Environment: Water Quality.

A: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015. (cz)9788070809280

A: Baird R.B., Eaton A.D., Rice E.W.: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. American Public Health Association, 2017 (eng)9780875532875

Learning resources -
Last update: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

https://tvp.vscht.cz/home/18861

Requirements to the exam - Czech
Last update: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

K průběžné kontrole aktivity studentů a pochopení probrané problematiky je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test. Na konci semestru jsou znalosti studentů prověřovány formou závěrečného testu. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání přednášky (50 min). Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru(50 min) a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Minimální bodový zisk v každém testu je 50 bodů z maximálního počtu 100. To znamená minimální průměrný počet bodů získaný z obou testů je 50 bodů. Oba testy zahrnují vyučovanou tématiku včetně výpočtů. Testy se píší výhradně na papíry poskytnuté vyučujícím.

V případě pozdního příchodu studenta, je psaní testu umožněno bez náhrady zmeškaného času. Při omluvené neúčasti je možno průběžný či závěrečný test (případně oba) napsat v opravném termínu vypsaném v SIS během zkouškového období, pouze v tomto případě bude tento termín považován za řádný, je však nutné se přihlásit prostřednictvím SIS. Student má tedy celkem k dispozici nejvýše jeden řádný termín a maximálně dva opravné. Při včasném neodhlášení z termínu a tedy neúčasti termín propadá a je klasifikován známkou F.

Syllabus -
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (27.12.2022)

1. Development and importance of water analytics; Expressing the composition of waters

2. Sample collection, preservation and storage; Pretreatment of samples prior to analysis

3. Organoleptic properties of water; Physico-chemical parameters

4. Neutralization capacities & forms of CO2

5. Total inorganic parameters; Use of ion-exchange in water analysis

6. Determination of metals in water - chelatometry, spectrophotometry, AAS

7. Determination of sulphur forms; Determination of active chlorine and chlorides

8. Determination of nitrogen forms (Namon, NO2-, NO3-, Norg), nitrogen balance

9. Determination of reactive phosphorus; silicon

10.Total organic matter determination - DOC, COD, BOD.

11.Determination of dissolved oxygen.

12.Determination of tensides, phenols, cyanides

13.Instrumental methods of organic substances determination - PAHs, PCBs, pesticides

14.Determination of medicinal substances, diagnostics, sweeteners

Registration requirements -
Last update: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

None

Course completion requirements -
Last update: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Conditions course completion:

the number of points achieved in each of the two tests (continuous and final) must be higher than 50

the average number of points achieved in two tests (continuous and final)must be greather than 50

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha