Laboratory of Fuels - B251001
Title: Laboratoř paliv
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Staš Martin Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N251005
Is interchangeable with: AB251001
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem laboratoří je seznámit studenty se základními metodami analýzy fyzikálních a chemických vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv.
Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Literature - Czech

Z: J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

D: Kolektiv autorů ústavu 216: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

D: Kolektiv autorů ústavu 218: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

Last update: Staš Martin (07.05.2024)
Syllabus - Czech

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv.

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv a maziv.

3. Hustota ropných produktů.

4. Skupinová analýza motorových naft.

5. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

6. Stanovení parametrů těžkých topných olejů.

7. Analýza lihobenzinových směsí.

8. Složení LPG.

9. Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v tuhých palivech

10. Stanovení síry v uhlí metodou Eschke.

10. Kalorimetrie - spalné teplo a výhřevnost.

11. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti.

12. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí.

13. Stanovení korozní rychlosti bioethanolu.

14. Stanovení bodu krystalizace.

Last update: Staš Martin (15.09.2023)
Registration requirements - Czech

Žádné.

Last update: Staš Martin (15.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112