SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Excursions - B251003
Title: Exkurze
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Environmental Technology (251)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi. V ostatních společnostech studenti zhlédnou technologie a pracovní postupy, seznámí se s jejich řídícími procesy a dopady (environmentálními, ekonomickými a sociálními).
Last update: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Last update: Kubová Petra (21.08.2019)
Learning resources - Czech

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Last update: Kubová Petra (21.08.2019)
Syllabus - Czech

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

Last update: Kubová Petra (21.08.2019)
Course completion requirements - Czech

Student, který se zúčastnil exkurze, získá zápočet po vypracování protokolu.

Last update: Kubová Petra (21.08.2019)
 
VŠCHT Praha