SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Excursions - B251003
Title: Exkurze
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Environmental Technology (251)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Lederer Jaromír doc. Ing. CSc.
Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (08.12.2020)
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi. V ostatních společnostech studenti zhlédnou technologie a pracovní postupy, seznámí se s jejich řídícími procesy a dopady (environmentálními, ekonomickými a sociálními).
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

Student, který se zúčastnil exkurze, získá zápočet po vypracování protokolu.

 
VŠCHT Praha