SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Forensic medicine - B320017
Title: Soudní lékařství
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Guarantor: Pilin Alexander doc. MUDr. CSc.
Interchangeability : N320083
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)
The subject introduces students into basics of assessment of death and related changes, forms of different types of violence with signs on human body and selected law regulations in medicine, penal code and expert witness working.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Student will be able:

Assess condition of dead body aimed at early and delayed postmortem changes in relation to time of death and circumstances indicative for natural or violent death during examination of scene of death; recognize basic types of physical or chemical violence with their signs on the human body; be acquainted with identification and law regulation regarding medicine, penal code and expert witness work.

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

R: Pilin A.: Základy soudního lékařství pro studijní obor forensní analysa. (pozn.: připravovaný text, vydání bude upřesněno).

A: Soudní lékařství. Kolektiv autorů. Grada publishing 1999.

A: Strejc P.: Soudní lékařství pro právníky. I. Vydání, C.H. Beck, Praha 2000

A: Balíková M.: Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření. Galén Praha 2007

A: Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi. Jiří Štefan, Jan Mach, nakl.: Grada, 1. vyd., 2005

A: Soudní lékařství. Jaromír Tesař. Avicenum 1985. 3. dopl. vydání

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

none

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

1. Historical survey, conception and content of Forensic medicine, basic law regulations.

2. Death, examination of dead bodies, postmortem changes.

3. Pathomorphology of natural death.

4. Forensic traumatology. Mechanism of injury’s origin. Harm to the health by physical devices I.

5. Harm to the health by physical devices II.

6. Harm to the health by specific types of violence. Evaluation of seriousness of injury.

7. Harm to the health by chemical devices. Definition of poison, intoxication. Symptoms of intoxications.

8. Harm to the health by inorganic compounds.

9. Harm to the health by organic compounds.

10. Vital reaction. Timing of injury

11. Medico-legal Identification of unknown persons. Forensic odontology.

12. Age estimation in Identification. Process of ageing.

13. Identification of spots of biological origin.

14. Composition of finding and expert witness report. Expert witness working.

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

Splnění ústní zkoušky.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha