SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Specialization Project Seminar - B320021
Title: Seminář specializačního projektu
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (15.11.2022)
The content of this course will be an introduction to the topic of the future bachelor thesis. This topic is assigned to you by the supervisor with whom you have chosen your specialisation project. This is individual tuition according to the specialisation project.
Aim of the course -
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (15.11.2022)

The outcome of the study will be defined by the supervisor, according to the selected specialisation project and will be evaluated by a classified credit.

Syllabus - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (15.11.2022)

Předmět je vyučován individuálně dle vybraného specializačního projektu. Výstup definuje školitel. Může jím být literární přehled pro danou tématiku, či seznámení se s teoretickým základem technik, které student bude využívat při měření bakalářské práce. Dále bude seznámen s formálními pravidly psaní bakalářské práce (citace, popisky tabulek, obrázků, atd.)

Course completion requirements - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (15.11.2022)

Podmínky určuje školitel.

 
VŠCHT Praha