SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2022/2023
  
Evaluation of nutritional status of the population - B323015
Title: Hodnocení nutričního stavu populace
Guaranteed by: Department of Food Analysis and Nutrition (323)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Annotation -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)
The content of the course is an overview and examples of studies, which can be used with relatively high accuracy to estimate the nutritional status of the population or a specifically selected segment of the population and targeted any nutritional intervention. The second part of the course is devoted to the work of global, European and national organizations dealing with nutrition.
Aim of the course -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

Students will be able to:

To characterize the design and purpose of epidemiological and clinical studies used to assess nutritional status

Assess the importance of widespread nutritional interventions, health promotion projects and individual nutritional support

Characterize and critically evaluate the research activities of national and international organizations dealing with nutrition

Literature - Czech
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

D: Kasper H.: Výživa v medicíně a dietetika. Grada, Praha, 2015; ISBN: 978-80-247-4533-6

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2002; ISBN 80-7080-468-8

Z: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Zlatohlávek L. a kol.: Klinická dietologie a výživa. Current Media, Praha, 2016; ISBN: 978-80-88129-03-5

D: Kohout P. a kol.: Klinická výživa. Galén, Praha, 2021; ISBN 978-80-7492-555-9

Learning resources - Czech
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, http://www.fao.org/home/en/

World Health Organization WHO, https://www.who.int/

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

https://uapv.vscht.cz/studium/bakalarske-studium/37630

http://www.brainkart.com/subject/Introduction-to-Human-Nutrition_244/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

V rozsahu sylabu

Syllabus -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

1. Sources of information in the field of nutrition

2. Epidemiological studies - monitored nutrients, design studies, implementation on a national and global scale

3. Epidemiological studies - examples of known studies with results and possible impacts

4. Clinical studies - monitored nutrients, design studies, implementation on a national and global scale

5. Clinical studies - examples of known studies with results and possible impacts

6. Nutritional interventions - evaluation of important examples in the European area

7. Nutritional interventions - evaluation of important examples in the world

8. Individual nutritional support - indications and forms of implementation

9. Nutrition-focused health promotion projects

10. Activities of WHO and FAO

11. EFSA's activities in the field of nutrition

12. Organizations dealing with nutrition in the Czech Republic

13. The role of science in the evaluation and correction of the nutritional status of the population

14. Nutritional guidelines - types and evaluation of importance

Entry requirements - Czech
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

Nejsou

Registration requirements - Czech
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

Nejsou

Course completion requirements -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2021)

Course completion form: oral exam

Course completion conditions: Successful completion of the oral exam

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha