SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2021/2022
  
Basics Scientific Communication - B342008
Title: Základy vědecké komunikace
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Štěpánek Petr Ing. Ph.D.
Interchangeability : N342029
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)
The course is aimed at increasing of presentation soft skills of students. Theoretical lectures serve as a basis supplemented by practical exercises in retorics, presentation of scientific lecture and poster communication. Substantial part of the course is formed by the preparation for bachelor thesis writing.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (18.12.2017)

Students will be able to:

Prepare and present a scientific lecture, including graphical accompaniment

Prepare a poster communication

Individually work out a selected topic into a short speech

Assemble a structured CV and a motivation letter

Write the bachelor thesis

Literature -
Last update: Fialová Jana (18.12.2017)

R: Hirsch H. L.: Essential Communication Strategies for Scientists, Engineers, and Technology Professionals, Wiley, 2005 (Online ISBN: 9780471722946)

A: Russel N.: Communicating Science: Professional, Popular, Literary, Cambridge University Press, 2010

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (18.12.2017)

Lecture presentations published at http://www.vscht.cz/lam/new

Requirements to the exam - Czech
Last update: MORAVCOJ (07.02.2018)

1. Odevzdání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu.

2. Přednesení krátké přednášky na zvolené téma.

3. Příprava a přednesení krátké odborné přednášky.

4. Příprava a prezentace plakátového sdělení.

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

1. Forms of communication, listeners needs

2. Social behavior, introduction, CV, motivation letter

3. Principles of oral speech, classification of oral speeches, outline

4. Retorics exercise on a selected topic

5. Language and scientific skills for writing text

6. Skills for reading scientific texts

7. Basics of non-verbal communication, emotional intelligence

8. Rules for short scientific lecture with a PowerPoint presentation

9. Scientific lecture

10. Rules for creation of posters

11. Poster presentation

12. Rules for writing a bachelor thesis, structure, chapters

13. Bachelor thesis - introduction, literature search part, results and discussion, conclusion, summary

14. Communication on conferences

Entry requirements - Czech
Last update: Fialová Jana (18.12.2017)

Žádné.

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (18.12.2017)

None

Course completion requirements - Czech
Last update: MORAVCOJ (03.03.2018)

Splnění všech předepsaných samostatných úkolů, jejich klasifikace a ústní přezkoušení.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.2 6
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
 
VŠCHT Praha