SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2021/2022
  
Excursions - B352001
Title: Exkurze
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Food and Biochemical Technology (352)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

 
VŠCHT Praha