Specialization Project of Programme B302 - B352002
Title: Specializační projekt programu B302
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Food and Biochemical Technology (352)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, --- [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Guarantor: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.11.2019)
Nástroj pro výběr specializace studijního programu Forenzní analýza a analýza potravin.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.11.2019)

Přiřazení studentů k jednotlivým specializacím dle zájmu spolupráce na projektech daného tématu

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.11.2019)

Studenti bakalářského studijního programu „B302 Forenzní analýza a analýza potravin“ se přihlašují na specializaci na základě výběru zájmu o téma/ výzkumnou oblast.

Témata pro jednotlivé specializace Forenzní analýza jsou zařazena pod kódem: B302A

Témata specializace Chemie a analýza potravin a výživa jsou zařazena pod kódem: B302B

Orientační přihlašování na témata probíhá na konci v 1. semestru. Zpravidla ve 14. týdnu semestru.

Na základě zvoleného tématu je studentům 1. ročníku v průběhu ledna přiřazena předběžná specializace.

Definitivní potvrzení výběru specializace je součástí zápisu do letního semestru.