SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Specialization Project of Programme B301 - B352003
Title: Specializační projekt programu B301
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Food and Biochemical Technology (352)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2020 to 2022
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Nástroj pro výběr specializace studijního programu Biochemie a biotechnologie
Last update: Kubová Petra (07.05.2020)
Aim of the course - Czech

Přiřazení studentů k jednotlivým specializacím dle zájmu spolupráce na projektech daného tématu

Last update: Kubová Petra (07.05.2020)
Syllabus - Czech

Studenti bakalářského studijního programu „B301 Biochemie a biotechnologie“ se přihlašují na specializaci na základě výběru zájmu o oblast.

Témata pro jednotlivé specializace Biotechnologie a bioinženýrství pod kódem: B301A

Témata specializace Přírodní látky a léčiva jsou zařazena pod kódem: B301B

Témata specializace Biochemie a mikrobiologie jsou zařazena pod kódem: B301C

Orientační přihlašování na témata probíhá na konci dubna/ začátku května.

Definitivní potvrzení výběru specializace je součástí zápisu do zimního semestru 2.ročníku.

Last update: Kubová Petra (07.05.2020)
 
VŠCHT Praha