SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Doplnit - B402014
Title: Základy forenzních databází
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Uhlíková Tereza Mgr. Ph.D.
Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)
Přednáška uvede do světa datových knihoven a databází v chemii, molekulové spektroskopii a v kriminalistice. Důraz je kladen na relační databáze, které kromě informačního potenciálu, jsou i vynikajícím výzkumným nástrojem. V přednášce budou uvedeny nejen příklady základních prostředků pro tvorbu jednoduchých knihoven a databází, ale i nástroje pro relační databáze.
Syllabus - Czech
Last update: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1) Programování a datové struktury, kódy, formáty.

2) Soubory dat, typy souboru, databázové prostředky.

3) Databáze, knihovny a relační databáze, aplikace, použití.

4) Základní databázové prostředky a prostředí. Knihovny.

5) Příklady knihoven a databází I (organizace konference, knihovny vibračních spekter, HITRAN, NIST databáze atp.).

6) Příklady databází II (daktyloskopická databáze a další kriminalistické databáze).

7) Relační databáze v informatice a ve výzkumu.

8) SQL Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk.

9) MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sysbase, Informix – I.

10) MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sysbase, Informix – II.

11) Příklady relačních databázi, propojeni informací.

12) Návrh relační databáze pro pachové signatury.

13) Opakování relačních databází.

14) Závěrečné shrnutí.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha