SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Doplnit - B402015
Title: Trestná činnost v digitálním prostoru
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Burčík Jaroslav Ing. Ph.D.
Hüttl Jaroslav Ing.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)
Pojem počítačová kriminalita (též kybernetická internetová kriminalita, kyberkriminalita, nebo kybernalita) je používán pro označení trestných činů zaměřených na manipulaci s údaji v počítačích a souvisejících databázích nebo pro trestné činy páchané pomocí počítače. Jde o nelegální, nemorální a neoprávněné konání, které zahrnuje zneužití údajů získaných prostřednictvím výpočetní techniky nebo jejich ovlivnění. Předmět poskytuje základní informace o uvedené problematice a nastiňuje také efektivní možnost obrany proti internetové kriminalitě.
Literature - Czech
Last update: Člupek Martin Ing. Ph.D. (05.03.2018)

Platovov, M.; Hlaváč, J.; Lórencz, R.: Using power-up SRAM state of atmel ATmega1284P microcontrollers as physical unclonable function for key generation and chip identification. Information Security Journal: 22: 244-250, 2013.

Syllabus - Czech
Last update: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1) Úvod do počítačové kriminality, historie a motivace.

2) Autorská práva, jejich porušování, spyware, červi, trojské koně.

3) Ochrana uživatelských účtů, ochrana souborů, knihoven a databází.

4) Heslo, jeho prolomení, metody prolomení hesla. Kombinované metody ochrany.

5) Hacking, sniffing, spoofing, phishing, cookies.

6) Nevyžádané a poplašné zprávy (spam a hoax), ochrana proti poplašným zprávám.

7) Spyware: špionáž získávání informace z účtu bez vědomí majitele.

8) Počítačový virus, jehož cílem je poškodit počítač, datový obsah počítače, viry napadající spustitelné soubory.

9) Dokumentové viry (makroviry) a viry, které předstírají systémové služby, nebo které zneužívají systémových děr.

10) Souborové spustitelné viry, soubory s příponou exe nebo com. Dělení souborových virů, přepisující, parazitické a doprovodné.

11) Techniky viru šířící se elektronickou poštou.

12) Prevence a archivace souborů, bezpečné zálohy mimo počítač.

13) Prevence vzdělávání uživatelů počítačů, neotevírat automaticky přílohy, instalovat vysoce kvalitní antivirové programy pro poštovní zprávy.

14) Antivirové programy, detekce virů, odstranění virů.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha