SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2021/2022
  
Analysis of counterfeit products - B402017
Title: Rozpoznávání padělků
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Sýkora David doc. RNDr. Dr.
Králík František Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. (14.02.2018)
Předmět uvede studenty do problematiky nezákonných padělků a falzifikátů léčiv, potravinových doplňků, kosmetických přípravků a jiných látek, kde padělání a falzifikování přináší výrazný finanční zisk kriminálním živlům. Přednáška je rozdělena podle metod, které lze při analýze falzifikátů využít. Vedle standartních metod chemické analýzy jsou prezentovány i dvě zcela nové metody s výrazným potenciálem v boji proti padělkům (chiroptické metody a terahertzová spektroskopie).
Syllabus - Czech
Last update: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

1) Úvod do problematiky padělků a nelegálních přípravků, legislativa.

2) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami kapalinové chromatografie.

3) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami plynové chromatografie.

4) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami kapilární elektroforézy.

5) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami hmotnostní spektrometrie.

6) Padělky léčiv a jejich odhalování technikami vibrační spektroskopie (Ramanova a IČ spektrometrie).

7) Možnosti THz spektroskopie při studiu slabých mezimolekulových interakcí.

8) Odhalování padělků léčiv pomocí THz spektroskopie.

9) Speciální spektroskopické metody pro odhalování padělků (mapování, chiroptické metody).

10) Mobilní přístroje pro odhalování padělků v terénu.

11) Problematika kvality potravinových doplňků a jejich analýza.

12) Nepovolené látky na internetovém trhu a jejich analýza, např. anabolické steroidy, prostředky pro léčbu erektilní dysfunkce a další.

13) Padělky kosmetických přípravků a související analytické metody.

14) Způsoby vyhodnocování dat, databáze.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha