SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Physical Chemistry: Laboratory II - B403006
Title: Laboratoř fyzikální chemie II
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/3, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : AB403006, N403012
Is interchangeable with: AB403006
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)
The content of the course is to deepen the knowledge and practical laboratory habits acquired in the course Laboratory of Physical Chemistry I. The course focuses on the practical understanding of basic principles of physical chemistry (state behaviour of gases, thermodynamics of solutions, phase equilibria, chemical reaction kinetics, termochemistry - calorimetry and electrochemistry).
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Students will be able to:

transfer the theoretical knowledge acquired in lectures to the reality of modern laboratory practice. During the laboratory course students will learn modern devices for determination of thermodynamic quantities eg. several types of calorimeters, various electronic laboratory equipment (thermometers, thermostates, titrators, pipettes etc.)

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

R: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

A: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Syllabus -
Last update: Vrbka Pavel Dr. Ing. (13.02.2018)

1. Phase diagrams of three-components condensed system - liquid-liquid equilibrium.

2. Calorimetry II - Combustion calorimetry

3. Kinetics of the second-order chemical reaction.

4. Partial molar volumes in binary systems.

5. Determination of activation energy of the first- and second-order reactions.

6. Differential scanning calorimetry II.

7. Measurement of the cell electromotive force.

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Physical Chemistry: Laboratory I

Course completion requirements - Czech
Last update: Vrbka Pavel Dr. Ing. (23.02.2018)

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolních testů a hodnocení laboratorní práce.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 0.7 20
3 / 3 74 / 84
 
VŠCHT Praha