Seminar for program Chemistry - B403017
Title: Seminář programu chemie
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
The course focuses on the fundamental view of chemistry as natural and technical science. Chemical principles, logical linkages and relationships are emphasized. The reading is based on fundamental chapters of physical chemistry and the impact of physico-chemical rules in inorganic, organic, analytical chemistry as well as biochemistry is stressed.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Students will be able to:

Explain the relationships of molecular and macroscopic characteristics of solids, liquids and gases.

Describe phase equilibria in one-component and two-component systems.

Explain fundamental thermochemical concepts, conditions for spontaneity of chemical reactions, concepts of chemical kinetics and chemical equilibria.

Describe fundamental concepts in electrochemistry and optical spectroscopy.

Solve basic chemical and physico-chemical calculations.

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

R:Rudolf Polák, Rudolf Zahradník: Obecná chemie, Academia 2000.

R:P.Matějka, J. Sedláček, D. Havlíček: Příklady z obecné chemie (skripta), Universita Karlova (Karolinum) Praha, první vydání, ISBN 80-246-0013-7 (I. vydání 1994, II. vydání 1999, III. doplněné vydání 2009).

R:Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

A:P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

http://www.vscht.cz/anl/uvod_do_chemie/

Teaching methods - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

Přednášky a výpočetní semináře.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

K účasti na zkoušce je nutno získat zápočet.

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Chemical terminology and nomenclature, chemical disciplines

2. Structure of matter - atoms and molecules

3. Structure of matter - supra-molecules, intermolecular interactions

4. States of matter - solids

5. States of matter - liquids

6. States of matter - gases

7. Phase transformations, principles of separation

8. Chemical reaction - chemical energetics

9. Chemical reaction - chemical kinetics

10. Chemical reaction - chemical equilibria

11. Chemical reaction in solution

12. Fundamental terms - electrochemistry

13. Fundamental terms - spectroscopy

14. Chemistry in natural and technical sciences

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

Složení zkoušky (písemný test, ústní pohovor) - po získaném zápočtu

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 45
Oral examination 45